Gemeentewapen

Notulen van de
Jeugdgemeenteraadsvergadering van 12-03-2013


1.0 JGR 12032013
Geluidsbestand Duur: 41.18 (9923 kb.)
1. Opening
De voorzitter opent om 16:00 uur de vergadering
Verhinderd: Janske Verhoeven
2. Vragenuurtje:
Alle antwoorden worden door weth. vd Boogaart
Paul.
1.Ondanks het zebrapad en het grote bord dat geplaatst is in de Past. Jacobsstraat in Sint Hubert stoppen er bijna geen auto’s als je over wil steken. Kan de gemeente hierop controleren?
Antwoord: De politie kan dan hierop controleren.

Jochem
2.Is het mogelijk dat er een speeltuintje met lachspiegels komt buiten de bebouwde kom in Sint Hubert
Antwoord: Een nieuwe speelplek aanleggen l is erg kostbaar, . Een van de voorwaarden is dat er binnen een straal van 400 meter vanaf de toekomstige speelplek minimaal 55 basisschoollkinderen moeten wonen. Dat is hier niet het geval. Speelplekken liggen om die reden daarom meestal binnen de bebouwde kom, want daar wonen meer kinderen dichter bij elkaar

Fleur
3.Kan er een pad in Groespeel worden aangelegd naar het Merlet college voor de kinderen die daar op school zitten en wordt er rekeninggehouden met de verkeersveiligheid bij de brede school.
Voordat de school klaar is zullen nog aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen zoals éénrichtingsverkeer rondom de school, Waarschuwingsborden met knipperbollen boven de Voetgangers Oversteek Plaats van de Langenboomseweg, tekst SCHOOL ZONE op de rijbaan en attentieborden langs de rijbaan.


Jochem
4.Kan er in de Jachthoornstraat in Sint Hubert een bord geplaatst worden dat het onverstandig is voor vrachtwagens om de straat in te rijden omdat de straat op het einde heel bochtig wordt en vrachtwagens daar niet genoeg ruimte hebben.
.
Antwoord: Sinds de ontwikkeling / gebruik van het plan Grootven rond 1982 is er nooit een dergelijke klacht of verzoek binnengekomen.
Wekelijks komt de vuilniswagen langs en vormt geen probleem. Aan het begin van de Jachthoornstraat staan borden ' woonerf ', dit betekent dat chauffeurs van opleggers al weten dat de wegen erg smal en bochtig zijn. Een ervaren chauffeur zal er niet zomaar inrijden; hij weet immers dat dit problemen kan gaan opleveren.
Toch is het best mogelijk dat een chauffeur zich vergist en toch de straat onverhoopt gaat inrijden.
Wat is de reden waarom deze vraag wordt gesteld? Mogelijk is er 'n keer een vrachtauto fout gereden

3. Notulen 11 december:
worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
Brief van Wim van Happen i.v.m. stoppen als begeleider van de Jeugdgemeenteraad.

5 Voorstel Jeugdlintje:
wethouder Jochem:
De jeugdraad heeft tijdens de drukke vergaderingen een fantastisch idee ontwikkeld. Er moet namelijk een manier komen waarop kinderen uit de gemeente Mill en Sint Hubert die iets goed doen beloond kunnen worden. Een kinderonderscheiding wordt daarom in het leven geroepen.

Het lintje is speciaal voor kinderen van groep drie tot en met acht die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dit kan verdiend worden wanneer kinderen bijvoorbeeld langdurig en belangeloos hulp bieden aan iemand die daar behoefte aan heeft. Maar ook bij langdurige inzet voor een maatschappelijk doel, een eenmalige bijzondere prestatie verrichten of een bijzondere prestatie in sport of hobby.

Naast het lintje krijgt de gehuldigde ook een oorkonde waarin officieel staat beschreven waarom het lintje door hem of haar is verdiend. Dit wordt vervolgens ondertekend door de burgermeester. Het lintje wordt uitgereikt op een openbare gebeurtenis door de burgemeester. Dit in samenwerking met de wethouders van de jeugdgemeenteraad. De uitreiking vindt plaats tegen het einde van het schooljaar.

Bijzondere kinderen kunnen worden opgegeven door klasgenoten, vrienden en iedereen die
nog op de basisschool zit. Dit kan door een mailtje te sturen naar:
jeugdgemeenteraad@mill-sinthubert.nl / www.mill-sinthubert.nl of naar marijn.cuppen@gemeente-mill.nl (griffier van de Jeugdgemeenteraad).
De jeugdraad controleert alle inzendingen en stemt dan op degene die het meest een lintje verdiend.

Hoe het lintje er precies uitkomt te zien en de kosten die er mee gemoeid zijn is nog niet bekend, maar zal naar verwachting wel betaald kunnen worden uit het beschikbare bedrag voor de Jeugdgemeenteraad van Mill en Sint Hubert.

Burgemeester vraagt wie voor is: unaniem: 10 leden

6. Uitstapje gemeente Wijchen
Fleur leest voorstel voor
Tijdens het afscheid van de burgemeester Hans Verheijen heeft hij de Jeugdgemeenteraad uitgenodigd om op bezoek te komen in de gemeente Wijchen, waar hij nu burgemeester van is geworden.
Inmiddels is de datum voor dit bezoek bekend en gaan we met z’n allen op 22 mei 2013 op bezoek bij onze oud voorzitter van de Jeugdgemeenteraad.
Het is de bedoeling dat we rond 13.00 uur verzamelen in het gemeentehuis van Mill waarna we met eigen vervoer naar Wijchen gaan.
Hoe het programma er daar precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar we laten ons maar verrassen.
Om de dag gezellig af te sluiten gaan we na afloop van het bezoek lekker eten (waarschijnlijk ergens in Wijchen).
Rond 20.00 uur is het de bedoeling dat we weer terug zijn in Mill;
De kosten hiervoor zijn nog onbekend

Gezien het budget van de Jeugdgemeenteraad kan het bezoek aan gemeente Wijchen met aansluitend restaurant kan betaald worden uit het beschikbare bedrag voor de Jeugdgemeenteraad van Mill en Sint Hubert.
Stemming voorstel unaniem voor 10 leden

7. Actiepuntenlijst
1. De Jeugdgemeenteraad gaat in de nieuwe raadsperiode 2012/2013 een aantal actuele zaken bespreken tijdens een televisie uitzending van de LOM. Beide jeugdwethouders en de begeleider Wim brengen a.s. zondag17 mrt het bezoek aan de LOM

2. De Jeugdgemeenteraad benaderd Heemkunde groepen om eventueel een bezoek te kunnen brengen. Heemkunde Mill eventueel een keer bezoeken in combinatie met een voorbereidende vergadering.
Deze actitiviteit kan samen vallen met de opening van de Spoorzone (waarvoor de jeugdgemeenteraad uitgenodigd wordt).
Wim ; binnenkort open dag. Catheleine wordt gehhouden: tijdens bevrijdingsfestival op 5 mei tijdens tentoonstelling bij de Heemkundekring.


3. Bekijken of de verbodsbordjes voor het uitlaten van honden aanslaan en daarna eventueel voorstellen om er meer te maken.
Wim: bordjes gemaakt door SHC; wanneer het resultaat heeft wordt bekeken of er nieuwe bordjes gemaakt kunnen worden ( wordt opgenomen voor de vpolgende JGR).


4. Sint Hubert had gehoopt op een ijsbaan afgelopen winter. Eventueel samen met verenigingen uit Sint Hubert een draaiboek maken voor vrijwilligers. Er wordt contact opgenomen met ver. Wilbertoord.Wim Grote organisatie : (veilgheid etc) wordt opgenomen voor volgend jaar.

5. In de eerstvolgende voorbereidende vergadering het idee van Wethouder Jos van den Boogaart om samen met cluster Openbare Ruimte een natuur leerpad te maken voor het natuurproject Groespeel d.m.v. bordjes.
17 april a.s. gaan we samen met Jos van de Boogaart en iemand van de afdeling S&O een wandeling maken door de Groespeel omkomen te staan te kijken waar de bordjes moeten komen te staan

6. De Jeugdgemeenteraadsleden geven aan Peter van Bommel of Marijn door als er nieuwe dingen op de site moeten worden geplaatst.

Wim: JGR Laarbeek heeft contact opgenomen voor een kennismaking met Mill.Wordt bekeken of dit nog voor dit jaar ingepland wordt.

8. Sluiting: de voorzitter sluit om 16:45 uur de vergadering.