Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 11-06-2013

1.0 Opening door de voorzitter;
Voorzitter Duur: 1.46 (433 kb.)
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom in de laatst JGR van dit schooljaar.
Wethouder vd Boogaart is verhinderd voor het vragenuurtje; vragen die niet kunnen worden beantwoord door de burgemeester worden via de mail beantwoord.
2.0 “vragenuurtje”
(Geluidsbestand) Duur: 5.48 (1401 kb.)
Beantwoording burgemeester Tans
Rude.
1.Wat is de reden van het kappen van de bomen nabij Aldendriel?
Bomen waren ziek, en om de veiligheid te kunnen garanderen moesten ze gekapt worden.

Rude
2.Wordt het vernielde bankje in het Landschapspark vervangen?
Omdat er in het park vrij veel banken staan is besloten om deze vernielde bank niet te vervangen. Dit is in overleg met de verantwoordelijk wethouder Jos van den Boogaart besloten.

Jorn.
3. Wordt er opnieuw gras ingezaaid nabij het Sint Josephplein in Wilbertoord
Nee, wel komt er een panamaveldje

Steven (verslaggever).
4.Er is nauwelijks zicht op het autoverkeer dat komt uit de weg naast het uitvaartcentrum aan de Wanroijseweg als je op het fietspad fietst; kan dit nader worden bekeken of er misschien iets kan veranderen zodat het zicht beter wordt?
Het uitzicht bij de Wanroijseweg / vd Boogaardweg is m.i. niet perfect maar ook niet hinderlijk omdat dit fietsers betreft; de brommers bevinden zich daar op de Wanroijseweg.
Al 15 jaren zijn er geen klachten of opmerkingen binnengekomen over deze situatie. Omgekeerd: het verkeer komende vanaf de vd Boogaardweg moet juist met gepaste snelheid de kruising naderen om de fietsers voorrang te geven.
Bij een mogelijke ontwikkeling van het uitbreidingsplan 'T Kavelt is het m.i. verstandig om bij meer verkeersbewegingen de situatie opnieuw te bezien.

Silke: waarom staan er overal poesjes op.
Deze zijn het kenmerk Van kunstenaar Kees Bastiaans


3.0 vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 maart 2013;
(Geluidsbestand) Duur: 0:59 (245 kb.)
Het verslag van 12 maart wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.0 verslag van Menno en Steven van het bezoek aan de Gemeente Wijchen;
(Geluidsbestand) Duur: 6.47 (1638 kb.)
Verslag uitstapje gemeente Wijchen: op bezoek bij oud burgemeester van Mill Hans Verheijen
Menno en Steven vertellen over deze middag op woensdag 22 mei 2013.
6.0 voortgang plannen + doornemen actiepuntenlijst van 12 maart 2013;
(Geluidsbestand) Duur: 10.53 (2623 kb.)
Actiepuntenlijst van de JGR vergadering van 12 maart 2013

1. De Jeugdgemeenteraad gaat in de nieuwe raadsperiode 2012/2013 een aantal actuele zaken bespreken tijdens een televisie uitzending van de LOM.
De wethouders van de Jeugdgemeenteraad hebben op 17 maart jl. een interview
gehad tijdens een televisie uitzending van de LOM.
Tevens verzoek van KKn binnengekomen voor een gpsrek met wethouder Jocherm

2. De Jeugdgemeenteraad wordt uitgenodigd voor de opening van de Spoorzone. Daar zal tegelijkertijd Myllesweerd een tentoonstelling houden waar de jeugdraad dan ook een bezoek aan kan brengen.
Een aantal leden zijn samen met Wim naar de opening geweest.

3.Bekijken of de verbodsbordjes voor het uitlaten van honden aanslaan en daarna eventueel voorstellen om er meer te maken.
Dit in de nieuwe raadsperiode bekijken.
Wim: bordjes destijd door SHC gemaakt; als de actie werkt wordt in de nieuwe raad bekeken of er betere bordjes gemaakt worden.

4.Sint Hubert had gehoopt op een ijsbaan afgelopen winter. Eventueel samen met verenigingen uit Sint Hubert een draaiboek maken voor vrijwilligers. Er wordt contact opgenomen met ver. Wilbertoord.

5. In de eerstvolgende voorbereidende vergadering het idee van Wethouder Jos van den Boogaart om samen met cluster Openbare Ruimte een natuur leerpad te maken voor het natuurproject Groespeel d.m.v. bordjes.
17 april jl. heeft de Jeugdgemeenteraad een wandeling gemaakt door de Groespeel. In de eerstvolgende voorbereidende vergadering wordt het plan om een natuurleerpad aan te leggen in samenwerking met de afdeling S&O, cluster Openbare ruimte besproken . Wordt verder bekeken in de nieuwe raad.

6.De Jeugdgemeenteraadsleden geven aan Peter van Bommel of Marijn door als er nieuwe dingen op de site moeten worden geplaatst.

7.De Jeugdgemeenteraad bespreekt in de eerstvolgende voorbereidende vergadering of zij contact opnemen met de gemeente Laarbeek om een eventuele uitwisseling te organiseren om bijvoorbeeld een voorbereidende vergadering bij te wonen.
Wim: contact geweest met Laarbeek; komt in nieuwe raad aan de orde.


7.0 Afscheid van raadsleden groep 8, en afscheid Wim van Happen
(Geluidsbestand) Duur: 37.11 (8933 kb.)
Kinderen die afscheid nemen van de Jeugdgemeenteraad

Finn Habraken
Silke Aben
Janske Verhoeven
Fleur van Asseldonk
Jochem Lange

Tevens wordt afscheid genomen van Wim van Happen als begeleider
Wethouders Jochem en Fleur blikken terug op 2 jaar als raadslid.
Ze bedanken iedereen voor hun inzet en bedanken ook Wim als begeleider.
Jochem heet de nieuwe begeleiders Frank en Bram welkom.
Finn: alles was eigenlijk wel leuk
Silke vond alles leuk ; zo ook Janske
De burgemeester dankt Wim voor zijn steeds enthousiaste inzet
Wim: bedankt iedereen voor de afgelopen jaren en de raadsleden uit de afgelopen periode
Tevens blikt hij terug op de afgelopen jaren.
Tot slot bedankt Wim de beide verslaggevers en wenst de overige raadsleden veel succes voor het komende jaar en veel succes voor de nieuwe begeleiders Frank en Bram.
Wim ontvangt een wijnkoeler met logo van de Jeugdgemeenteraad en een boeket bloemen.
De voorzitter dankt Jeroen voor zijn inzet voor de JGR met de overhandiging van een fles wijn.
Katheleine dankt namens alle leden Wim voor zijn jarenlange inzet.
De voorzitter stelt voor volgend jaar een bezoek te brengen aan Wim van Happen in Grave.
Tot slot leest Niels een gedicht voor.
Fleur deelt aan allen een attentie uit als dank voor de gezellige tijd.
De voorzitter deelt een attentie aan de vertrekkende raadsleden


Kennismaking met nieuwe begeleiding van de Jeugdgemeenteraad
(Geluidsbestand) Duur: 6.29 (1568 kb.)
De voorzitter stelt de nieuwe begeleiders voor
Bram en Frank stellen zichzelf voor
Wim bedankt de burgemeester voor zijn voorzitterschap
De voorzitter heeft nog een idee voor een uitstapje nl naar de dierentuin in Kerkrade
sluiting.
Voorzitter Duur: 0:54 (227 kb.)
De voorzitter sluit om 17:15 uur de vergadering