Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 10-12-2013

2.0 vragenuurtje
Sien,Paul, Jorn, Niels, Menno, weth. Jos Duur: 3.21 (813 kb.)

Sien.
1.Het uitzicht bij het kapelletje in de Pastoor Jacobsstraat is erg slecht omdat er veel struiken staan. Kan hier iets aan gebeuren?
Zie foto’s

Sien.
2.Op het speelveldje in Sint Hubert wordt door de oudere jeugd veel rotzooi achter gelaten, spullen gaan niet in de prullenbak. Kan hier meer toezicht komen ?
Het is geen taak van de overheid om hierop toe te zien. Dit is ongewenst gedrag, dat het beste kan veranderen als buurtbewoners elkaar hierop aanspreken. Samen zorg je voor een schone buurt

Paul.
3. Bij de bushalte in de Pastoor Jacobsstraat staan altijd fietsen geparkeerd. Dit lijkt onveilig. Mag men hier de fiets wel parkeren, en als dat niet zo is, kun je er dan op controleren.
Recent heeft de buitendienst een parkeervak op het “Nel-Nul-plein”verlengd zodat er meer fietsen kunnen worden gestald; er worden nog fietsbeugels geplaatst.
Het is niet de bedoeling om de fietsen bij de bushalte te plaatsen. De gemeente heeft er borden staan met verwijzing naar de stallingsplek

Paul.
4. Kan er een bladcontainer komen bij de Schare?
Meer bladcontainers betekent meer kosten maken om deze te legen. De Raad heeft besloten dat hierop bezuinigd moest worden en daarom staan er veel minder dan in 2012, Ook is besloten waar de laatste paar containers moeten staan. Er kan dus helaas geen bladcontainer bij de Schare komen.


Jorn.
5.Op het plein in Wilbertoord nabij het beeld is het gras helemaal afgetrapt en er zitten gaten in. Kunnen deze gaten gedicht worden en nieuw gras ingezaaid?
Hier zal naar gekeken worden, maar voor dit jaar zit het niet in de planning. Beoordeeld zal worden of het nodig is om in 2014 op te knappen. De plantsoenen en grasvelden die er het meeste aan toe zijn komen aan bod, voor renovatie/herstelling, voor zover het beschikbare budget dit toelaat.


Niels.
6.Kan er ook een pannakooi komen in Mill?
Het pannaveldje in Wilbertoord is niet door de gemeente betaald. Het vastgestelde speelruimtebeleid voorziet ook niet in aanleg van een pannaveld, We hebben dan ook aanleg van een pannaveld niet in de planning

Menno
7.Op 't Spoor in de omgeving van de jop plek ligt veel rommel zoals spuitbusjes, waarschijnlijk van drugs. Kan hier meer en beter gecontroleerd worden?
Sinds kort wordt hier extra aandacht aan besteed, extra prullenbak en vaker legen van de bakken en ook de beheerder van de Wissel ruimt mee op.
Als het goed is moet het beter gaan nu.
3.0 Notulen 10 okt 2013
Voorzitter, Sid, Frank, Duur: 2.47 (679 kb.)
Het verslag van 10 oktober 2013
Sid: naam verkeerd genoteerd.
Tweesprong nog niets mee gedaan
Frank: besproken met de JGR; wordt signaal afgegeven. De eigdgemeenteraad wil geen politiek bedrijven.
JGR maakt zich zorgen om de Tweesprong politieke besluiten worden in de grote raad genomen.
Niels is inmiddels gearriveerd om 16:22 uur.
4.0 ingekomen stukken en mededelingen
Voorzitter;Sien, Menno Duur: 1.22 (339 kb.)
- De burgemeester feliciteert Niels met zijn benoeming tot Nar van de Foekepot
- schenking goed doel: Sien: Stg. Ladder Mill; Menno: Stg. Kieka
5.0 Presentatie nieuwe hondenpoepbordjes
Frank Peters Duur: 1.19 (326 kb.)
Frank:
bordjes zijn nog niet klaar; worden bj SHC gemaakt.
E.v. raadsvergadering zullen ze klaar zijn om te plaatsen.
6.0 Jeugdlintje
Voorzitter,Frank, Mees,Rude,Menno,Julia, Sid, Jorn,Sien, Steven Duur: 9.35 (2311 kb.)
Frank:De JGR heeft een ontwerp gemaakt voor een Jeugdlintje
De leden heben een lijstje met criteria gemaakt en lezen deze voor
.

Mees van Zwam:
-Langdurig je goed inzetten voor andere mensen, niet een eenmalige actie.
Bv. iemand met een handicap elke week helpen of leuke dingen mee doen.
Boodschappen halen voor bv. een zieke buurvrouw. Niet bv. een schaap uit de sloot redden en dan een lintje krijgen. Zoiets is natuurlijk wel heel goed om te doen.
- Als iemand iets helemaal zelf organiseert voor een goed doel.
- Als iemand voor iets goeds vrijwilliger is.
- Mensen die iets verzinnen om een ander goed te doen.

Rude Geurts:
- Ik vind dat het niet heel lang geleden moet zijn gewoon dit jaar of vorig jaar.
- Ook vind ik dat het iets speciaals moet zijn niet van 'ja ik heb boodschappen gedaan voor m'n moeder'.
- Dat het lintje op hetzelfde moment uitgereikt moet worden met het lintje van de grote mensen want dan komen er meer mensen op af.
- Ik vind ook wel dat het mag van kinderen uit de 1e van de middelbare.
- Dat de kinderen uit Mill Sint Hubert Langenboom en Wilbertoord moeten gekozen worden.

Menno Rietveld:
- Een heldendaad doen en niet een kat uit de boom redden Bijv. Mens/dieren leven redden.

Julia van Donselaar:
- hij/zij moet 'n groot voorbeeld zijn voor ’n ander
- hij/zij moet 'n grote stimulans zijn voor ’n ander
- hij/zij heeft iets uitzonderlijk heldhaftigst gedaan(voor zijn leeftijd)
- hij/zij die heel veel doet voor iemand of iets ander.
- hij/zij die 'n hele zware tijd of gebeurtenis hebben doorstaan

Sid Habraken:
- Ik vind dat iemand een jeugdlintje krijgt als hij of zij iets heeft gedaan wat niet heel vaak voorkomt iets wat een jeugdlintje verdiend is bijvoorbeeld. Een kind of dier uit het water halen.

Jorn Teunissen:
- Als je iemand hebt gered, als je al heel lang voor iemand zorgt.
Sien:
- acie opzetten goed doel
- vrijwillige hulp (gehandicapten, ouderen)
- iemand redden
- sportpresentatie
- inzet sport

Steven:
-vrijwiilgerswerk ouderen
-ten dienst gemeente
-sportprestatie

Burgemeester:
e.v. vergadering besluit nemen ivm tijd tot Koningsdag met name:
- keuze lintje
- definitieve criteria
- oproep in de media
- wie neemt besluit
Voorzitter: criteria / voorwaarden dienen in een besluit verwoord te worden.

7.0 0bezoek Wim van Happen
Mick, Voorzitter Duur: 3.11 (775 kb.)
Mick: Op verzoek van Wim van Happen naar Grave
Voorbereid in november; in voorjaar 2014 wordt een bezoek gebracht aan de voliere incl. een stadwandeling
op een woensdagmiddag
De kosten bedragen 150,--
Vragen: geen
Stemming voorstel voor: 10 voor 2 tegen, hiermee is het voorstel aangenomen.

8.0 uitstapje
Voorzitter, wethouders, Duur: 5.35 (1352 kb.)
Voorzittter:het voorstel is voorbesproken met de wethouders.
De wethouders geven een presentatie
Via een powepoint presentatie mogen de leden raden naar welke plaatst men gaat voor het uitstapje.
Menno: Amsterdam
Rude Rotterdam
Sien: 's Hertogenbosch
Paul geeft een toelichting over de te bezoeken attracties:
Provinciehuis, Diesen, St.Jans kathdraal, voetbalteam, terrasjes
Voorzitter: bezoek aan het Proviniciehuis met een boottochtje op de Diesen incl. eten van een choladebol
Frank: bovenenste verdieping van het Provinciehuis is een aanrader
Voorzitter: het programma wordt verder uitgewerkt.

9.0 plannen
Julia, weth. Jos Duur: 6.33 (1581 kb.)

1.Naar aanleiding van een vraag van Julia of het mogelijk is om de Zuid Carolinaweg veiliger te maken voor fietsers stelt Weth. Jos van de Boogaart voor om eventueel een waarschuwingsbord “schoolgaande kinderen” te plaatsen.
Het bord is geplaatst.

2.De Jeugdgemeenteraad bespreekt in de eerstvolgende voorbereidende vergadering of zij een brief aan de “grote” raad schrijven met hun mening waarom de Tweesprong in Langenboom open zou moeten blijven.

3.Er wordt binnenkort met het werkgroepje “natuurleerpad” (Rude, Julia, Mick en Jorn) een afspraak gemaakt met de afdeling om het e.e.a. door te spreken, onder andere het klauterparcours.

4.Er wordt een afspraak gemaakt met Peter van Bommel (webmaster) om de site van de Jeugdgemeenteraad op te pimpen.


5.In de eerstvolgende voorbereidende vergadering wordt besproken of er een afspraak gemaakt wordt met de jeugdgemeenteraad van de gemeente Laarbeek voor een uitwisseling.

6.In de eerstvolgende vergadering worden de ontwerpen van het jeugdlintje besproken en o.a. aan welke criteria moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een jeugdlintje.


7.Het uitstapje naar Wim van Happen in Grave regelen.

10.0 sluiting
Voorzitter Duur: 0:57 (241 kb.)
De voorzitter sluit de vergadering om 16:50 uur
De leden worden genodigd voor de Nieuwjaarsontmoeting op 2 jan 2014.