Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 23-06-2016

1.0 Opening door de voorzitter
Voorzitter Duur: 1.05 (269 kb.)
De voorzitter opent om 16:00 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Bericht van verhindering ontvangen van Fabian,Frank begeleider en Ciska de griffier.

2.0 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 maart 2016
Voorzitter Duur: 0:29 (125 kb.)
Het verslagan 24 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.0 Ingekomen stukken en mededelingen
Voorzitter Duur: 3.22 (817 kb.)
- bedankmail van burgemeester Roolvink gemeente Grave;
- stemming inrichting speelveldje Kruisboogstraat Sint Hubert: winnaar is het bedrijf Proludic geworden;
- uitstapje naar de gemeente Cuijk is zeer goed verlopen;
- 29 en 30 mei is de ontvangst geweest van leerlingen van groep 6 van alle basisscholen. Er werd een quiz gehouden door het gemeentehuis en presentatie over de gemeente gegeven; dit ter voorbereiding van de Jeugdgemeenteraadverkiezingen voor het komend schooljaar.
4.0 Vragenuurtje
voorzitter, Bram, weth Jos Duur: 2.04 (505 kb.)
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend.
Bram vraagt naar vervanging van het pad bij Scouting
Antwoord: weth Jos: pad wordt niet vervangen maar geschaafd.
5.0 Werkgroepjes stand van zaken
Bram, Pien, Steffie Bram Imme ´Senne, Tim 149 enquetes ingevuld samenvatting geaamkt Duur: 11.49 (2845 kb.)

Stand van zaken werkgroepjes
Pien doet verslag van de uitreiking van de Jeugdlingtjes
Bram geeft aan dat er veelaandacht in de media voor de Juegdlintjes is geweest.

werkgroep Nationale Opschoondag is helaas niet doorgegaan
Imme leuke ideeen verzameld voor de Nationale Opschoondag volgend jaar.

Multiculturele dag
Steffie multidculturele ag organisren kost heel veel tijd; er is nu gekozen voor een ander plan: kinderen bezoeken in t AZC en hen een welkomstmand aanbieden
voor vlg jaar.

Plukveldjes:
bord onthult op 18 juni in Wilbertoord
Anouk: er werd ook een wedstrijd gehouden wie de langst zonnebloem had; grootste was 91 cm. Alle zonnebloemen zijn ook geplant in het plukveld
Volgend jaar wordt dit weer georganiseerd ism de ANV.

Verkeersveilgheid bij scholen en speelveldjes:
Fabia en Tim zaten in de werkgroep
Tim 149 resultaten binnengekomen en alles uitgewerkt en boekjes van gemaakt
Het boekje wordt aangeboden aan wethouder Jos en aan de burgemeester
Een reactie wordt volgend jaar gegeven

6.0 Aanbieden rapport van Werkgroepje Verkeersveiligheid aan wethouder Jos
(Geluidsbestand) Duur: 0:23 (103 kb.)
Het rapport wordt aan wethouder Jos en de burgemeester aangeboden.
Zij geven volgend schooljaar een reactie.
7.0 Afscheid leden groep 8 en jeugdwethouders
Nina Senne voorzitter Bram Duur: 5.51 (1416 kb.)
Nia en Senne willen graag wat zeggen ze hebben beide veel geleerd en vonden het erg fijn om 2 jaar bij de Jeugdgemeenteraad te mogen zijn.
De burgemeester bedsankt alle leden en wenst hun veel succes in het voortgezet onderwijs.
De scheindende leden krijgen een foto en bon aangeboden
Begeleider Bram: de leden hebben veel bereikt uitstapje plukveldje. Ook waren er 2 vrouwelijke jeugdwethouders; hij wenst iedereen veel succes op t voortgezet onderwijs.
bgm dankt de griffier en de begeldieiders b

8.0 Sluiting
voorzitteer Duur: 0:30 (133 kb.)
De voorzitter sluit om 16 30 uur de vergadering.